10
چهار شنبه 24 مهر 1398
شماره 7786
بدون روتوش
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خمیده قامتان رهگذار دوست

پاکبانان به عشق مولایشان گرد و غبار راه زائران را توتیای چشم خود می‌کنند.