گام جدید در آموزش زبان کردی

در حاشیه کنگره مشاهیر کُرد برای اولین بار در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات کُردی، 40 فارغ‎التحصیل سوگند یاد کردند
زبان کُردی در شاخه‌های خانواده زبانی هند و ایرانی است و با زبان فارسی قرابت بسیار دارد تا جایی که تاریخ‌شناسان پرآوازه بر این باورند