سرویس مشهور ذخیره‌سازی در ابرها

با افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت، استفاده از سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری در ایران هم حسابی گسترش پیدا کرده است.