18
چهار شنبه 24 مهر 1398
شماره 7786
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در صحنه معروفی از «عروسی خوبان» محسن مخملباف 1367 حاجی محمود بی‌غم قهرمان آرمانگرای فیلم، در مراسم عروسی‌اش میکروفن را به دست می‌گیرد و مشهورترین دیالوگ‌هایی که از کارگردان جنجالی دهه60 در یادها مانده را به زبان می‌آورد.
مشهورترین کاراکتر پولدار سینمای قبل از انقلاب، قارون آرمان در فیلم «گنج قارون» سیامک یاسمی 1344 است؛ مرد ثروتمندی که در اوج تمکن مالی، تنها و افسرده است و با پیوستن به طبقه فرودست، هم خانواده‌اش را می‌یابد و هم به آرامش می‌رسد

ثروتمندان تنها

تصویر طبقه مرفه در سینمای عامه‌پسند قبل از انقلاب
سینمای قبل از انقلاب چه تصویری از ثروتمندان ارائه می‌داد؟