درخواست کمک لبنان از همسایگان

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های لبنان و ناتوانی این کشور در مهار این آتش‌سوزی در 2روز گذشته باعث شده تا بیروت از کشورهای همسایه کمک بخواهد.