مجلس، هم تهران را دریابد، هم دیگر شهرها را

در مسئله ارزش افزوده پیش‌بینی‌ها به این صورت است که از 9درصد دریافتی حاصل از افزایش نرخ کالا یا خدمات، 4درصد به شهرداری‌ها برسد، 4درصد به دولت اختصاص یابد و یک‌درصد هم مخصوص بخش پیشگیری، بهداشت و درمان باشد.