کمین بحران در زنجان

مدیرکل مدیریت بحران: 162 روستا  از 900 روستای استان روی گسل قرار دارد
استان زنجان یک میلیو‌ن و 57 هزار نفر جمعیت دارد. از این تعداد حدود 60 هزار نفر بر روی گسل زندگی می‌کنند. سا‌ل‌ها قبل شهر‌های طارم و خدابنده در استان زنجان تجربه ناخوشایند زلزله را داشتند و از زلزله آوج و بویین‌زهرا هم تاثیر گرفتند.