«خون شد» کلید خورد

بالاخره مسعود کیمیایی فیلم تازه‌اش را جلوی دوربین برد.