عابدزاده: دقیقا همان شد که پدرم گفته بود

می‌دانم در تیم‌ملی بالاخره نوبت من هم می‌رسد
بعد از چند هفته نیمکت‌نشینی در لیگ پرتغال، امیر عابدزاده بازگشت باشکوهی به دروازه تیمش داشت.