بازار «نه‌که‌روز» در انتظار روزهای خوش

یکی از کسبه: امیدواریم با همکاری مسئولان به این بازار که بیشتر مشتریان آن از قشرهای کم‌درآمد هستند، رونق بدهیم
سقز دومین شهر بزرگ استان و پل ارتباطی شمال غرب با جنوب و جنوب غرب ایران به شمار می‌رود و یکی از بازارهای تاریخی و قدیمی منطقه در این شهرِ قدیمیِ غرب کشور قرار دارد.