20
چهار شنبه 3 مهر 1398
شماره 7768
سینما
123123
123123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جامپ‌کات

دیوید سلزنیک یکی از تهیه‌کننده‌های فیلم، اصرار داشت نقش هری لایم به نوئل کاور برسد. کارول رید اما با سماجت پای انتخاب اورسن ولز ایستاد و در نهایت هم حرفش را به کرسی نشاند. اصرار کارول رید به نفع فیلم تمام شد و امروز تصویر مرد سوم بدون حضور ولز تقریبا غیرممکن است.
شهر وین بخش مهمی از ساختار روایی و جهان بصری فیلم مرد سوم است. در این فیلم معماری پایتخت اتریش در پایان جنگ جهانی دوم، نمادی از فرهنگ و تاریخ اروپاست که نفس‌هایش در جنگ جهانی به شماره افتاده. قاب‌های کج از خیابان‌های وین، یادآور تصویری از لحظه سقوط هر اتفاق انسانی است. وین در مردسوم و مرد سوم در وین نفس می‌کشند.

رفاقت از دست رفته هری و هالی

«مرد سوم» هفتادساله شد
گزارش یک    «فکر نمی‌کنم کسی هری را به اندازه من بشناسد... بهترین دوستم بود.» این را هالی به سرگرد کالووی می‌گوید. هالی به دعوت هری به وین آمده و جای دیدن دوستش در مراسم تدفین او حاضر شده. هالی، نویسنده داستان‌های وسترن و معمایی دوست قدیمی هری که سرگرد پلیس او را یکی از خلافکارهای نابکار شهر وین می‌خواند، خیلی زود به ماجرای تصادف شک می‌کند. هالی در همین حین با آنا هم آشنا شده که افسرده و آشفته از دست دادن هری است.
PDF سینما
کوتاه سینما
«مرد سوم» 1951 سومین قسمت از سه‌گانه تلخ و تیره کارول رید پس از «جدا افتاده» 1947 و «بت سرنگون شده» جایگاه خالقش را به عنوان بهترین کارگردان انگلستان پس از پایان جنگ جهانی دوم تثبیت کرد.