6
چهار شنبه 3 مهر 1398
شماره 7768
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روایت‌هایی از جنگ

بدون شک تاریخ جنگ ۸ ساله گواه این مدعاست که دفاع مقدس صحنه رشادت زنانی است که همراه و در کنار مردان ایستادند و از مرز و بوم این کشور دفاع کردند. کرمانشاه هم در جنگ هزار زن شهید و 1800 زن جانباز تقدیم دفاع مقدس کرده است.
زنجان یک میلیو‌ن و 57هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد حدود 60 هزار نفر در مناطقی با بافت فرسوده زندگی می‌کنند. سا‌ل‌ها قبل شهر‌های طارم و خدابنده در زنجان تجربه ناخوشایند زلزله داشتند و از زلزله آوج و بویین‌زهرا هم تاثیر گرفتند.

گردشگری؛ شاه‌کلید توسعه روستاها

کارشناسان معتقدند؛ توسعه گردشگری روستایی علاوه بر رونق تولید و توسعه اقتصادی به ماندگاری جمعیت و مهاجرت معکوس کمک بسیاری می‌کند
توریسم روستایی در سال‌های اخیر موجب رونق تولید شده و سهم مهمی در اقتصاد مناطق روستایی ایفا کرده است. بخش گردشگری روستایی منبع بسیار مهمی برای اشتغال نیروی کار غیرماهر و زنان روستایی شده است که با تولید صنایع‌ دستی و محصولات دامی به توانمندسازی خانواده و کاهش فقر و محرومیت کمک می‌کنند.