نشانه‌های رونق در صنعت ساختمان سازی

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز گفت: تعرفه‌های ریالی عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی با هدف رونق‌بخشی به صنعت ساختمان تنها تا پایان مردادماه مشمول 18 درصد کاهش خواهد بود.