12
دو شنبه 14 مرداد 1398
شماره 7728
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همشهری می‌گوید: فقر آموزشی یکی از شاخص‌های فقر محسوب می‌شود و بازماندگی از تحصیل هم زمینه فقر کودکان را در آینده ایجاد می‌کند و به همین دلیل، شناسایی این کودکان از برنامه‌های مهم معاونت محسوب می‌شود که با تمام وجود و عاشقانه آن را دنبال می‌کند، زیرا معتقدیم در برابر تک‌تک کودکان و هم‌وطنان مسئول هستیم.

جای خالی 921 هزار همکلاسی

۱۴۱ هزار کودک ۶ تا ۱۱ ساله از تحصیل بازمانده و 780 هزار دانش‌آموز12 تا 17 ساله ترک تحصیل کرده‌اند
گزارش
بر اساس اعلام وزارت آموزش ‌و پرورش و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴۱ هزار کودک ۶ تا ۱۱ ساله از تحصیل بازمانده‌اند؛ ۱۴۱ هزار کودکی که اغلب ساکن استان‌های سیستان ‌و بلوچستان، تهران، خراسان‌ رضوی، خوزستان، فارس، آذربایجان‌ غربی و کرمان هستند.