بانوى پر افتخار کشتى ‌البرز

گفت و گوی همشهری با «ساحل گوران» کشتى‌گیر ٢٨ساله البرزى که ٧ سال متوالى روی سکوى نخستِ کشتىِ کشور بوده است
ورزش کشتی که در کشور طرفداران بسیاری دارد، در بخش بانوان نیز سال‌هاست که توانسته جاى خود را پیدا کند، تا جایى که یکى از این قهرمانان در استان البرز توانسته موفقیت‌هاى متعددى را با سختکوشى به دست آورد.