7
دو شنبه 14 مرداد 1398
شماره 7728
زیست‌بوم
23023611
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

لزوم مقابله با تبلیغ پالونیا

مدتی است شبکه‌های مختلف سیما، کلیپی پخش می‌کنند که مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری و کشت گیاه غیرقانونی پالونیا در ایران می‌کند.
میراث فرهنگی
هتل «آسمان شیراز» مهم‌ترین مزاحم ثبت جهانی مجموعه زندیه و ارگ کریمخانی در یونسکو 2روز پیش در آتش سوخت و حجم آتش چنان زیاد بود که حالا زمزمه فروریختن کامل آن به‌دلیل شدت آتش‌سوزی و آسیب آتش به سازه‌های این بنا یا تخریب کامل این ساختمان نیمه‌ساز مطرح شده است.

احیای جنگل‌های زاگرسی ایران کلید خورد

احیای اکوسیستم جنگل‌های زاگرسی امسال با 700میلیارد تومان آغاز و سند زاگرس به نام دولت صادر می‌شود
جنگل
جنگل‌های زاگرسی به‌عنوان وسیع‌ترین پهنه جنگلی کشور و رویشگاه اصلی درختان بلوط، ‌حدود 10سال قبل با پدیده خشکیدگی روبه‌رو شد و همین اتفاق آفت‌ها را به جان بلوط‌ها انداخت.