6
دو شنبه 14 مرداد 1398
شماره 7728
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راهنمای تئاتر

نمایش فالش‌خوانی در چهارراه فخرآباد/نمایش شبی در طهران/نمایش شبی که گوزن‌ها در آتش سوختند/نمایش مرغ دریایی من/نمایش مثبت فکر کن/نمایش مغازه خودکشی
ویژه
بزرگ‌ترین پشیمانی شما چیست؟ این شاید یکی از واضح‌ترین سؤال‌هایی است که می‌توان از یک بازیگر پرسید، اما پاسخ به این سؤال بسیار ساده می‌تواند بسیار باورنکردنی باشد.
تلویزیون
مناسبت‌ها در تقویم رسمی نه جابه‌جایی دارند و نه قرار است تغییری در آنها به‌وجود بیاید.

همنوایی سازها در برج میلاد

ارکستر فیلارمونیک برج میلاد تهران با رهبری لوریس‌چکناواریان و آرش امینی به صحنه موسیقی پایتخت وارد شد
شهرداری‌های شهرهای بزرگ دنیا اغلب در کنار بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری، متولی ارکسترهای شهر نیز هستند.