‌برگزاری سالانه نمایشگاه مد و لباس کُردی در دستور کار

یک شهروند: جشنواره‌های مد و لباس می‎تواند تاثیر بسزایی در بازگشت به حفظ و اصالت لباس کُردی داشته باشد
لباس‌های محلی در هر منطقه جغرافیایی، بخشی از هویت مردم و بیانگر سیر تاریخی و تحولات اجتماعی آن منطقه ا‌ست