واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعاها درباره خزر

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به مباحث اخیر درباره رژیم حقوقی خزر، گفت: هیچ اتفاق تازه‌ای رخ‌نداده و هر 5 کشور تلاش کرده‌اند به راه‌حل برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق است.