10
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خطر پوکی استخوان به شما نزدیک است

یادداشت
یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیرواگیر، پوکی استخوان است. به کاهش توده استخوانی و ضعیف شدن بافت استخوان پوکی استخوان می‌گویند که در این بیماری استخوان‌ها نازک و شکننده می‌شوند و با کوچک‌ترین ضربه یا خودبه‌خود می‌شکنند.
آموزش مجازی، مسئولیت خانواده‌ها را بیشتر و قدرت یادگیری دانش‌آموزان را کمتر کرده است

معلمان در دست‌انداز آموزش مجازی

گزارش
دانش‌آموزان در این سال سیاه کرونایی بیشتر از هر گروه دیگری در جامعه روزهای عجیب، سخت و جدیدی را سپری می‌کنند.