123
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با معاون شهردار تهران درباره پروژه‌های اجرا شده یا در حال اجرا در جنوب غرب پایتخت

منتظر ورود تراموا به منطقه باشید

موقعیت جغرافیایی منطقه ۱۸ از جمله قرارگیری در شبکه‌های بزرگراهی آزادگان، شهید آیت‌الله ‌سعیدی، فتح، زرند و جاده قدیم کرج و همجواری با مناطق ۹، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ و همچنین حجم بالای‌ تردد در این محدوده از شهر باعث شده تا فعالیت معاونت حمل‌ونقل و ترافیک از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.