34
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تلاش اداره ورزش برای معرفی بازی‌های بومی و محلی به کودکان و نوجوانان

ورود عمو زنجیرباف به دنیای مجازی!

بازی‌های بومی و محلی از نسل‌های گذشته باقی مانده و می‌تواند نسل نوجوان و جوان را با فرهنگ و آیین گذشتگان آشنا کند.