3
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادمان شهیدان اسماعیلی در محله فردوس و بلوار مدائن و در نزدیکی بازار آهن شاد‌آباد جانمایی و نصب شد.
یکی از راه‌های کاهش فاصله طبقاتی شمال و جنوب پایتخت توازن در توزیع بودجه‌های شهری است.

راه‌اندازی صندوق خیریه در مؤسسه رعد الغدیر

به همت توان یابان مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر یک صندوق خیریه راه‌اندازی و عواید حاصل از آن صرف درمان، آموزش، توانمندسازی و توانبخشی افراد دارای معلولیت خواهد شد.