15
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تلاش کادر درمانی بیمارستان شهدای یافت‌آباد در قاب تصویر

رزمندگان سپید جامه

حال و هوای کنونی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر، همه ما را به یاد ایثارگری و از خودگذشتگی رزمندگان در دوران دفاع‌مقدس می‌اندازد.