22
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحات دوم و سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جهان پهلوان محجوب‌تر از آن بود که بتواند جلوی دوربین سینما برود. تمام تلاش سینمای فارسی برای بهره گرفتن از محبوبیت افسانه‌ای تختی بیشتر به همین دلیل ناکام ماند. او نه فردین بود که ستاره اقبالش در سینمای فارسی طلوع کند نه امامعلی حبیبی که ببر مازندران شود.
تختی، تمام آن چیزی است که جامعه ایران برای یک سوگواری ابدی می‌خواهد؛ قهرمانی که در اوج، همنشین فرودستان بود، در پیروزی به یاد شکست‌خوردگان بود، در دریای یأس امید محرومان بود، در آسمان افتخار زمینی بود و در تنگنای زندگی، آسودگی خاطر مردمانی بود که تنها از او بهترین بودن و کامل‌ترین بودن را می‌خواستند.
‎من در روز مرگ او در پاریس بودم و کار تحقیقی رساله فوق دکتری خودم را در دانشسرای عالی ورزش فرانسه انجام می‌دادم.

ورزشکار بی‌نظیر

تختی، یکی از بهترین ورزشکارانی است که تاریخ ایران به‌ خود دیده است. مدال‌های رنگارنگ، ‌سال‌ها در اوج بودن، از کمتر کسی در تاریخ ایران برآمده است. اما تختی، به واسطه توانایی‌های جسمی و ذهنیت قهرمانانه‌ای که داشت، به پشتوانه سابقه‌اش در ورزش‌های باستانی، سال‌ها یکی از نامداران ورزش کشتی جهان بود.