32
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جمعی از اهالی در بزرگ‌ترین «مزرعه خانواده» تهران سبزی و صیفی می‌کارند

پاتوق سبز بانوان

روزهای اول از سر کنجکاوی فقط برای گذراندن اوقات فراغتشان به اینجا می‌آمدند، اما به مرور زمان به پرورش و نگهداری گیاهان خو گرفتند و این کار به سبک زندگی‌شان تبدیل شد.