افزایش قیمت بلیت، ریزش مخاطب

اکران دهه70 به روایت آمار و ارقام
دهه70 با اکران موفق «عروس» ساخته بهروز افخمی آغاز شد و با فروش بالای فیلم «شوکران»، اثر دیگری از افخمی به پایان رسید.