08
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
چند سالی است موضوع گردشگری عشایر در استان‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ تا جایی که سال گذشته رئیس سازمان امور عشایر ایران از تدوین سند گردشگری عشایر برای رونق اشتغال و بهبود درآمد این قشر خبر داده بود.

حمله‌کرونا به اقتصاد عشایر

امسال 3 تا 5 میلیون رأس دام عشایر راهی به بازار پیدا نکردند، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش شدید فروش دام، شرایط اقتصادی و معیشتی نامطلوبی برای آنها ایجاد کرده است
ایرانشهر
آهنگ کوچ به سمت قشلاق نواخته شده و بخش زیادی از جمعیت یک‌میلیون و 100هزار نفری عشایر، سفر پاییزی خود را آغاز کرده‌اند.