مجازات متجاوزان حریم رودخانه

رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیر مجاز حریم رودخانه‌های تهران تشریح شد
بارندگی‌ها و رگبارهای بهاری این روزهای کشور و جاری‌شدن سیلاب در مشهد که متأسفانه خسارات جانی هم به‌دنبال داشت، خاطره تلخ سیل دهه60 تهران را بار دیگر در ذهن قدیمی‌های پایتخت زنده کرد.