احیای دشت قزوین، برنامه سال 1402

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: محور تمامی برنامه‌های سازمان جهادکشاورزی این استان در سال ۱۴۰۲ به روی احیا و پایدارسازی دشت قزوین متمرکز شده است.