«نه به انتقال آب کارون» بی‌پاسخ ماند

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین مطالبه آبی مردم خوزستان توقف طرح‌های انتقال آب است
بیش از 20روز از اعتراض‌های آبی خوزستان می‌گذرد. حالا دامنه اعتراض‌ها به همه محرومیت‌های استان رسیده است.