24
شنبه 29 خرداد 1400
شماره 8247
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

برای آخرین‌بار

هر سال در روز هوای پاک، مدیران کشوری و شهری، خودروهای شیشه دودی را رها کرده و به ‌صورت نمادین با مترو به محل کار خود می‌روند؛ اما در روزهای دیگر، باز هم با خودروهای شخصی در شهر تردد می‌کنند.
ویژه
عدد خبر
در طول تاریخ، شرق‌شناس‌ها و ایران‌شناس‌های غربی بسیاری به معرفی جاذبه‌های ایران پرداخته‌اند.
نگهداری از حیوانات خانگی از گذشته در کشورمان رایج بوده اما این روزها نگهداری از این حیوانات دیگر محدود به مرغ و خروس نیست.
کودک، کلمه، کتاب.

اول آخر

اول آخر
پاکبان غبار فراموشی شهر

پاکبان غبار فراموشی شهر

ساعت 5صبح در گرگ و میش هوا، وقتی همه خوابیم مردی با صدای خش‌خش جارویش مشغول پاک‌کردن حافظه شهر از غبار فراموشی است.
خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند *
خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند *
اگر از من بپرسید مهم‌ترین جزء خانه کجاست می‌گویم پنجره‌هایش. پنجره‌ها چشم‌های خانه هستند.
PDF شنبه 29 خرداد 1400
کوتاه صفحه‌آخر
من فکر نمی‌کنم که اندوه یک آدم به هنگام ترک چیزی ناشی از این باشد که دارد چیزی را که دوست دارد ترک می‌کند.
ببین ناتاشا، یه کم دیرم شده، خلاصه‌ا‌ش اینه که عاشق شدن عذاب کشیدنه، اگر می‌خوای عذاب نکشی، پس باید مراقب باشی عاشق نشی ولی بعدش از اینکه عاشق نیستی، عذاب می‌کشی!