فراموش نشه...

حتما دورانی، روزهایی یا لحظه‌هایی بوده که دلتان بخواهد فراموشش کنید، وقایع، خاطرات و اتفاقاتی که یادآوری‌شان درد داشته و فراموش‌کردنشان برایتان آرزو بوده. اما مغز سالم خاطرات را انبار می‌کند و چیزی را جا نمی‌اندازد به شرط آنکه دچار سندروم دمانس که شایع‌ترین نوع آن آلزایمر است، نشده باشد.