20
یکشنبه 13 اسفند 1402
شماره 9043
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
یک هنرمند چینی به نام مستعار خرگوش، به‌خاطر توانایی خارق‌العاده‌اش در تغییر چهره افراد، حسابی به شهرت رسیده است.
عین روز روشن است که اگر در دش0تی، گندم بکاریم، از درون آن زمین، لوبیا سبز نمی‌شود. این را هم می‌دانیم که بعد از گندم‌کاری، اگر هوای آنها را نداشته باشیم و به موقع،‌ تر و خشکشان نکنیم، باز هم گندم، بی‌گندم.

تمیزی بدون مریضی

حال و هوای نوروز از هفته‌های پیش از عید شروع می‌شود و خانه‌تکانی نخستین مشخصه نزدیک ‌شدن روزهای نوروز است؛ وقتی سردی هوا فروکش می‌کند و می‌توان پنجره‌ها را باز کرد و گرد و غبار یک‌ساله را بیرون ریخت.