سفر غوطه‌ور

اگرچه مرزها، راهی برای حفظ حریم و امنیت هستند؛ اما رؤیای همیشگی انسان، عبور از مرزها و تسهیل رسیدن به مقصد از زیباترین و امن‌ترین مسیر ممکن بوده‌ و هست.