مقاومت برای نجات

آنقدری زمان نگذشته که کسی فاجعه ساختمان پلاسکو را در تهران فراموش کرده باشد. خیلی‌ها جزئیات آن آتش‌سوزی گسترده و جان باختن کلی آدم را به روشنی به یاد می‌آورند.