۵ سرطانی که جوانان را تهدید می‌کند

در گذشته به سرطان‌های جوانان کمتر توجه می‌شد و آمارها به این شدت رو به فزونی نبود، اما اکنون ابتلا به سرطان در جوانان روند افزایشی دارد.