توزیع صنایع‌دستی در پایگاه‌های میراث‌فرهنگی و هتل‌ها

معاون صنایع‌دستی اعلام کرد: همه پایگاه‌های میراث فرهنگی بومگردی‌ها و هتل‌ها در اختیار صنایع‌دستی قرار گرفته است.