مکان‌یابی سایت زباله آزادشهر اشتباه بوده است

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به بازدید از سایت زباله آزادشهر گفت: مکان‌یابی این سایت متأسفانه در کنار بستر یک رودخانه و در کانون ارزشمندترین اراضی کشاورزی استان از سال‌های قبل انجام شده و از نظر فنی و تکنیکال مکان‌یابی اولیه آن اشتباه بوده است.