تب ساخت‌وساز مسکن خوابید

با رشد هزینه ساخت و تعمیق رکود بازار مسکن، تمایل به ساخت‌وساز مسکونی در شهرستان‌ها نیز یک فصل پس از تهران کاهش یافت
از اواسط سال گذشته و در شرایطی که تقاضا برای ساخت مسکن در تهران به‌شدت کاهش پیدا کرده بود، آمارها از افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای ساخت‌وساز مسکونی در سایر شهرستان‌ها حکایت داشت؛ اما حالا آمارهای جدید حاکی از آن است که این افزایش رغبت بیش از یک فصل دوام نداشته و تولید مسکن در سایر شهرستان‌ها نیز کاهش پیدا کرده است.