سرمایه‌های خودرویی در تیررس مالیات

به‌زودی شناسایی مشمولان مالیات سالانه خودرو براساس مجموع ارزش خودروهای تحت تملک افراد آغاز می‌شود
هرکسی که مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین تحت مالکیت او و خانواده تحت تکفلش بالاتر از یک‌میلیارد تومان باشد، مشمول پرداخت مالیات سالانه به شکل پلکان تصاعدی است.