ادامه اختلاف‌ها بر سر دستمزد کارگران

10ساعت مذاکره بر سر دستمزد کارگران بدون نتیجه پایان یافت
در شرایطی که مذاکرات بیش از 10ساعته اعضای شورای‌عالی کار در روز شنبه و نیمه‌شب یکشنبه بدون توافق بر سر رقم افزایش دستمزد کارگران پایان یافت، قرار است امروز نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بار دیگر برای چانه‌زنی بر سر تعیین رقم حداقل دستمزد کارگری پای میز مذاکره بنشینند.