پیام یک تغییر بانکی

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ضمن موافقت با بازنشستگی محمود شایان پس از ۳۵سال خدمت، علی عسگری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی را به‌عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب کرد و از او خواست عملکرد بانک مسکن را در طرح نهضت ملی مسکن و اهداف دولت مردمی بهبود ببخشد.