04
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پرونده درآمدها و منابع بودجه سال آینده با کسری تراز زیاد و احتمال محقق‌نشدن بخشی از این درآمدها در صحن علنی مجلس بسته شده و نمایندگان وارد عرصه تقسیم بودجه و تخصیص آن شده‌اند که می‌توان از آن به‌عنوان وقت خرج‌تراشی یاد کرد.
درحالی‌که سکه در روزهای اخیر به زحمت توانسته مرز 11میلیون تومان را حفظ کند، برای ماندن بالای این مرز به انس چشم دوخته است.
انرژی
پاسخ منتقدان دولت به‌ویژه در عرصه نفت و گاز را جهادگران صنعت نفت کشور در عمل می‌دهند. یک روایت کمتر گفته شده از آنچه بر صنعت نفت ایران در اوج تحریم‌ها بیان شده، روایتی است که روز گذشته با بهره‌برداری از یکی از میدان‌های مشترک نفتی با کشور همسایه نمایان شد.

جبران ریالی هزینه معیشت؛ آخرین راهکار

کارگران بر جبران ریالی هزینه معیشت اصرار دارند، اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که طرف کارفرمایی خود را برای قبول افزایش30 تا 35درصدی مزد آماده کرده است
گزارش
جبران هزینه حدود 2میلیون تومانی تحمیل‌شده به معیشت کارگران در سال 99 و سپس تلاش برای نزدیک کردن دستمزد سال 1400 به حداقل هزینه معیشت 6میلیون و 895هزار تومانی، بارزترین پیشنهادی است که طرف کارگری روی میز شورای‌عالی گذاشته است.