04
چهار شنبه 16 آذر 1401
شماره 5658
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تعیین تکلیف اموال بانک‌ها

چهره روز
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: این وزارتخانه فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد
ویژه
محمد رضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفته مصرف گاز بخش خانگی و تجاری از مرز 530میلیون مترمکعب عبور کرده است.
بانک مرکزی می‌گوید سهم مردم از تسهیلات بانکی، از 30.4درصد در 7ماه نخست پارسال به 32درصد در 7ماه نخست امسال رسیده است .
اقتصاد ایران در آبان‌ماه در 3بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی گرفتار رکود و کاهش فعالیت شده است.
ساکنان بافت‌های ناکارآمد زیر ذره‌بین

زنگ خطر حاشیه‌نشینی به صدا در آمد

در 6سال گذشته، جمعیت حاشیه‌نشینان 14.8درصد رشد کرده است
مسکن
در سایه تحولات اقتصادی و اجتماعی و نابسامانی بازار مسکن، بخش بیشتری از جمعیت کشور در معرض تهدید بدمسکنی و به‌خصوص حاشیه‌نشینی قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که فقط در 6سال گذشته، جمعیت حاشیه‌نشینان 14.8درصد رشد کرده‌است.