14
جمعه 19 خرداد 1402
شماره 8794
روز هفتم 2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
می‌گویند اگر تلاش‌های خاله رحیمه نبود، حالا جاجیم بافی روستای زیارت استان گلستان حال خوشی نداشت و چه بسا خیلی پیش‌تر از بین رفته بود.
صنایع‌دستی طهران قدیم را با داریوش شهبازی، تاریخ‌پژوه و تهران‌شناس مرورکرده‌ایم

گیوه‌بافی و حصیردوزی تا دباغی

اگرچه صنایع دستی تهران در مقایسه با شهرهای تاریخی کشورمان مثل اصفهان، شیراز و تبریز که از دیرباز به هنرهای متعدد و صنایع‌دستی رنگارنگ ازجمله قالیبافی، پارچه‌بافی، سوزن‌دوزی و ده‌ها صنعت و هنر دیگر شهره‌اند، قدمت چندانی ندارد، اما دستش از صنایع و هنرهای دستی اصیل و سنتی خالی هم نیست.