پدیده موتا

تیاگو موتا برای آنکه از مدیران بارسلونا دلبری کند تا جای ژاوی را در این تیم بگیرد، از بولونیا تیمی ساخته که همه را انگشت به دهان کرده است.