منوچهر صهبائی، رهبر ارکستر سمفونیک تهران شد

با حکمی ازسوی مهدی سالم، مدیرعامل بنیاد رودکی، منوچهر صهبائی به‌عنوان رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران معرفی شد.