18
جمعه 19 خرداد 1402
شماره 8794
روز هفتم 6
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رشته توبافی را احیا کرده و نام خراشاد را به جهان شناسانده است. فاطمه ذاکریان، بانوی کارآفرینی است که نوروز امسال هم سرنوشت زندگی‌اش دستاویز مستند صدا وسیما و با عنوان «قهرمانان معمولی» مهمان خانه‌های ما شد

مهارت‌های رو به زوال

20خرداد ماه، روز جهانی صنایع‌دستی است؛ روزی برای دستباف ‌ها و هنرهای پر نقش و نگار که نمی‌توان برای آنها قیمتی را متصور شد.