10
شنبه 29 خرداد 1400
شماره 8247
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اهدای 2میلیون و 280‌هزار تبلت به دانش‌آموزان فاقد گوشی هوشمند

خبر
وزارت آموزش و پرورش باوجود عدم‌دسترسی بخشی از دانش‌آموزان به گوشی هوشمند برای تحصیل آنلاین در سال گذشته تلاش کرده تا فضا را برای این دانش‌آموزان که بخشی از آنها در مناطق محروم زندگی می‌کنند فراهم کند و با کمک منابع دولتی و خیرین به تعداد زیادی از دانش‌آموزان محروم برای ادامه تحصیل تبلت اهدا کند.

کنکور و مصائب تمام نشدنی کرونا

همشهری از اعتراض دانش آموزان به برگزاری کنکور در تیرماه و پاسخ وزارت علوم گزارش می دهد
گزارش
تا 2روز دیگر تیر ‌ماه پررونق کنکورهای مختلف آموزشی آغاز می‌شود. 15آزمون مختلف تا نیمه ‌ماه آینده در کشور برگزار خواهد شد و نزدیک به 2میلیون داوطلب در سطوح متفاوت تحصیلی و علمی در آزمون‌های جداگانه به رقابت خواهند پرداخت.