نظر همه مسئولان درباره موتورسواری زنان

4مرداد 1400: سردار محمدحسین حمیدی در نشستی خبری، در پاسخ به پرسشی در مورد موتورسواری زنان گفت: معیار برای ما داشتن گواهینامه موتورسیکلت است و هر فردی که فاقد گواهینامه باشد با او برخورد می‌کنیم.