10
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
چشم‌پوشی یا غفلت آگاهانه willful blindness وضعیتی است که دچارشدن به آن باعث می‌شود نسبت به خطرات کور شویم.
به دنبال خودکفایی در تولید انسولین قلمی هستیم سخنگوی سازمان غذا و دارو، در ارتباط با اینکه چرا شاهد کمبود انسولین قلمی در کشور هستیم، توضیحاتی ارائه داد.
یک زوج از نیم قرن کوهنوردی‌شان در کوه‌های تهران به همشهری می‌گویند

کرونا، مانع کوهنوردی ما نشد

گفت و گو با نوازنده‌ای که 25سال است شادی را به کوهستان برده
گزارش
رفته‌رفته از سرمای هوا کاسته شده و طبیعت دوباره جان می‌گیرد و طبیعتا کوهنوردی هم رونق پیدا می‌کند؛ اگرچه در روزهای سرد زمستان و آن هم در روزگار کرونا، کوه‌ها پناهگاهی بودند برای فرار از تنهایی و در خانه ماندن.