15
جمعه 19 خرداد 1402
شماره 8794
روز هفتم 3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهل کرمانشاه است و برای حفظ و احیای میراث این خطه از کشورمان از تلاشی کم نگذاشته و حالا مزد زحماتش را در نخستین دوره جشنواره کارآفرینان نمونه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرفته و به‌عنوان کارآفرین نمونه صنایع‌دستی تجلیل شده است.
مهرشاد کاظمی، تهران‌پژوه، تأکید می‌کند

تهران؛ مظهر عصاره هنرهای کشور

قدمت صنایع‌دستی در تهران با عمر ملک ری یعنی بیش از 7هزار سال مطابقت دارد؛ صنایع‌دستی‌ای که سال‌هاست به ثبت ملی رسیده‌اند و برای خودشان شناسنامه دارند.