او مرزها را از میان برداشت

گفت‌وگو با کولمن بارکز؛ مترجم آمریکایی اشعار مولانا
شگفت‌زده شدم وقتی فهمیدم شما دانش زبان فارسی ندارید؛چطور آثار مولانا را ترجمه کردید؟ من تا 39سالگی اطلاعی از وجود مولانا نداشتم. من در برکلی و کارولینای شمالی ادبیات تدریس می‌کردم اما تا آن زمان نام بزرگ‌ترین شاعر عرفانی تاریخ را نشنیده بودم. در آن زمان و از آنجا که من فردی تنبل هستم