سارق مسلح: طلافروش سرم کلاه گذاشته بود

پسر شیشه‌ای که به اتهام سرقت از طلافروشی دستگیر شده مدعی است که صاحب طلافروشی سرش کلاه گذاشته بود