22
یکشنبه 8 مهر 1397
شماره 7491
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و گام رو به جلو

قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال83 تصویب شد، در زمان خود یک گام مثبت در جهت جلوگیری از اقدامات سازمان‌یافته برای انتقال و عبور دادن اشخاص بدون مجوز به قصد فحشا، برداشتن اعضای بدن
معاون حقوقی قوه قضاییه و نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با همشهری از اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق انسان می‌گویند

تشدید مبارزه با قاچاق زنان و کودکان

گزارش
گروه اجتماعی: چند روز پیش بود که معاون حقوقی قوه قضاییه، از نهایی شدن لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز خبر داد و گفت: این لایحه پس از انجام اصلاحات نهایی، با امضای رئیس قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.