«گرگ بزرگ بد» با 3میلیون کتاب به دوبی می‌آید

اواخر مهرماه یکی از شهرهای بزرگ منطقه میزبان بزرگ‌ترین رویداد جهانی کتاب از این دست خواهد بود.