7
یکشنبه 8 مهر 1397
شماره 7491
زیست‌بوم
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گردشگری
3 سال پس از آنکه نخستین گروه از سرمایه‌گذاران فرانسوی به‌عنوان نخستین گروه سرمایه‌گذار خارجی در صنعت گردشگری پس از پایان تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن برجام به ایران سفر کردند تا با سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران ارزآوری به کشور را تسریع کنند.

شادگان چشم انتظار حقابه

سازمان حفاظت محیط‌زیست با اجرای طرح جامع احیای تالاب‌ها تلاش می‌کند بخشی از حقابه تالاب شادگان را تأمین کند
تالاب
تالاب شادگان روزگار ناخوشی دارد.