لاستیک کامیون‌ها جور می‌شود

کامیون‌ها به‌دلیل کمبود و گرانی لاستیک و افزایش سرسام‌آور هزینه نگهداری و تعمیرات خودروهای سنگین از هفته پیش دوباره زمینگیر شدند