بازگشت به خانه

مجید انتظامی، آهنگساز فیلم سینمایی «مجنون» با حضور در خانه جشنواره درباره دلیل حضور خود صحبت کرد.