24-25
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
همشهری شهرنگار4-5
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پویش‌های امید آفرین پایتخت

تحولات بنیادی در حوزه‌های مختلف امور شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان و وضعیت شهر، مهم‌ترین اهداف مدیریت شهری در دوره ششم است. شهرداری تهران برای تحقق این اهداف علاوه بر عملیاتی‌کردن پروژه‌های نیمه‌تمام و رهاشده و تکمیل آنها، طرح‌های جدیدی هم پیش‌بینی کرده است که تا پایان دوره شهرداری پیگیری می‌شوند و به اتمام می‌رسند.