ستاره درخشان نظام سلامت ایران

در بیست و هشتمین اجلاس گروه 5، دستاوردهای نظام سلامت کشورمان بعد از انقلاب، توسط دکتر محمدحسین نیکنام، دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت تشریح شد.