14-15
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
شهرنگار2-3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

امیدآفرینی؛ دستاورد مهم افتتاح پروژه‌های شهری

نگاه
ایجاد حس اعتماد و امیدآفرینی میان شهروندان از وظایف مهم و حساسی است که بهره‌برداری از طرح‌های شهری و اثر‌گذار در زندگی شهروندان تأثیری غیرقابل انکار در تحقق آن دارد.
ویژه
امروزه تأمین مالی یکی از مسائل مهم در توفیق و ثمردهی پروژه‌های شهری است.
به سوی پیشرفت در دروازه غربی

کاهش ترافیک دروازه غربی تهران

نگاهی آماری به اقدامات و دستاوردهای منطقه 21 شهرداری تهران
گزارش
شکل مثلثی دارد و در منتهی‌الیه غرب تهران قرار گرفته و در میان مناطق پایتخت بیست و یکمین است. حدود 5156هکتار مساحت دارد و ازجمله بزرگ‌ترین مناطق تهران محسوب می‌شود. 186.319نفر در آن ساکن هستند و شهرداری در قالب 3ناحیه مسئولیت خدمت‌رسانی و مدیریت امور آن را به‌عهده دارد.